การปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในอดีตและปัจจุบัน

Collection Location ยศ.ทร.
Edition 1
Call Number 341.523 ส16กป 2539 (ห้องสมุดท้่วไป)
ISBN/ISSN 9746330284
Author(s) สมพงษ์ ชูมาก
Subject(s) สหประชาชาติ - - การระงับข้อพิพาท
Classification NONE
Series Title
GMD หนังสือ (Book)
Language
Publisher โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Year 2539
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 106 หน้า
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous