พจนานุกรมเยอรมัน - ไทย - อังกฤษ

Collection Location 302 ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก
Edition
Call Number 413.31 ป194พ (สธ.)
ISBN/ISSN 9742763046
Author(s) ป. อัตตานุภาพ
Subject(s) พจนานุกรม
พจนานุกรมหลายภาษา
พจนานุกรมภาษาเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ
Classification NONE
Series Title
GMD ข้อความ
Language ไทย
Publisher โอเดียนสโตร์
Publishing Year 2530
Publishing Place
Collation 872 หน้า
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous