จัสมีนา มาฮาล

Collection Location 207 ห้องสมุดกองบังคับการ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Call Number นว ส984จ
ISBN/ISSN 9789742556689
Author(s) โสภาค สุวรรณ
Subject(s) นวนิยายไทย
Classification นวนิยาย
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ศิลปาบรรณาคาร
Publishing Year 2551
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 484
Abstract/Notes จัสมีนา มาฮาล เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงในรูปแบบ 'ไพรัชนิยาย ของโสภาค สุวรรณ' อย่างแท้จริง ด้วยความรู้สึกที่กล่าวมาแล้ว คือผู้เขียนมีความรัก ปรารถนาดี ชื่นชม ยกย่อง ให้เกียรติต่อประเทศและประชาชนชาวอินเดีย ในฐานะที่เป็นแหล่งวัฒนธรรม วิชาการ ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี อันรุ่งโรจน์โชติช่วง เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous