ภาษาพม่าน่าเรียน

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 1
Call Number 495.88 ท615ภ 2557
ISBN/ISSN 9786165516532
Author(s) Than Than Myint
Subject(s) ไวยากรณ์
การใช้ภาษา
บทสนทนาและวลี
ภาษาพม่า
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Year 2556
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes อักษรและเสียง : อักษรพม่า -- พยัญชนะ -- ระดับเสียงในภาษาพม่า -- ตัวอย่างการประกอบคำ -- ไวยากรณ์ : ประโยคบอกเล่า -- ประโยคปฏิเสธ -- ประโยคคำถาม -- รูปประโยคพื้นฐาน -- สรรพนาม -- ลักษณนาม -- คำกริยาที่พบบ่อย -- คำคุณศัพท์ที่พบบ่อย -- กริยาวิเศษณ์ บุพบท และสันธาน -- คำศัพท์และบทสนทนา : การทักทาย -- การทำความรู้จัก -- จำนวน -- วันและเวลา -- สี -- อาชีพและธุรกิจ -- สถานที่และเส้นทาง -- การเดินทาง -- อาหารและเครื่องดื่ม -- การโทรศัพท์ -- คำศัพท์และวลีเพิ่มเติม -- ภาคผนวก : อักษรพม่ากลุ่มที่ออกเสียงคล้ายและแตกต่างกัน -- อักษรพม่าที่มีความหมายในตัว -- ทิศทั้งแปดและสัตว์ประจำทิศ -- สาวอักษรพม่า -- ตารางอักษรพม่าประกอบภาพ
Specific Detail Info Myanmar course for all
Image
  Back To Previous