ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 1
Call Number 428.0076 น614ต
ISBN/ISSN 9786165270274
Author(s) นิธิวุฒิ จันทร์ไทย
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์
ข้อสอบและเฉลย
ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher เอ็มไอเอส
Publishing Year 2552
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes ส่วนการอ่าน -- ส่วนการฟัง -- ส่วนการพูด -- ส่วนการเขียน
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous