ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 8
Call Number 495.918 ผ259ล 2554
ISBN/ISSN 9789749557716
Author(s) ผะอบ โปษะกฤษณะ, พ.ต.หญิง คุณหญิง
Subject(s) การใช้ภาษา
ภาษาไทย
ราชาศัพท์
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher รวมสาส์น
Publishing Year 2554
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย -- การเขียน -- การเขียนแบบเฉพาะ -- การอ่าน -- การพูด -- การฟัง -- ราชาศัพท์
Specific Detail Info การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์
Image
  Back To Previous