เจ้าคุณกรุง สมุดภาพพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 1
Call Number 959.3023 จ756จ 2555
ISBN/ISSN 9786169042990
Author(s) รศ.วรรณศิริ เดชะคุปต์
ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
อำนวยพร อารยะกุล
ธิติ แจ่มขจรเกียรติ
Subject(s) ประวัติศาสตร์สังคม
โบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์), 2414-2479
Classification 900 ประวัติศาสตร์
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher โรงพิมพ์โชคชัยการพิมพ์
Publishing Year 2555
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 80 หน้า: ภาพประกอบ,แผนที่; 20 ซม
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous