กรุงเก่า เล่าเรื่อง / วรรณศิริ เดชะคุปต์

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 1
Call Number 959.304 บ923ก 2554
ISBN/ISSN 9789740207450
Author(s) ปรีดี พิศภูมิวิถี
วรรณศิริ เดชะคุปต์
Subject(s) ประวัติศาสตร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310
กรุงรัตนโกสินทร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์
พระยาโบราณราชธานินทร์
Classification 900 ประวัตศาสตร์
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher มติชน
Publishing Year 2554
Publishing Place นนทบุรี
Collation 276 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous