ศาลโลก-ศาลประจำอนุญาโตตุลาการกับข้อพิพาทระหว่างประเทศ / พนัส ทัศนียานนท์, ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช และ วิพล กิตติทัศนาสรชัย ; กองบรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่นๆ]

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 1
Call Number 341.552 พ196ศ 2554 ล.2
ISBN/ISSN 9786167202204
Author(s) ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
พนัส ทัศนียานนท์
วิพล กิติทัศนาสรชัย
Subject(s) การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการ
สหประชาชาติ -- การระงับข้อพิพาท
Classification 300 สังคมศาสตร์
Series Title โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ; เล่ม 2
GMD Text
Language ไทย
Publisher มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Publishing Year 2554
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 162 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract/Notes
Specific Detail Info Court of Arbitration International Court of Justice - Permanrnt Court of Arbitration
Image
  Back To Previous