เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย / พวงทอง ภวัครพันธุ์ และรณพล มาสันติสุข

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 1
Call Number 341.42 พ465ข 2554 ล.4
ISBN/ISSN 9786167202228
Author(s) พวงทอง ภวัครพันธุ์
รณพล มาสันติสุข
Subject(s) สนธิสัญญา
พรมแดน
Classification 300 สังคมศาสตร์
Series Title โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ; เล่ม 4
GMD Text
Language ไทย
Publisher มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Publishing Year 2554
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 116 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract/Notes
Specific Detail Info Boundaries of China-Russia and Mongolia
Image
  Back To Previous