เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา / อรอนงค์ ทิพย์พิมล และคนอื่นๆ

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 1
Call Number 341.42 อ383ข 2554 ล.6
ISBN/ISSN 9786167202242
Author(s) ดุลยภาค ปรีชารัชช
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
ธนศักดิ์ สายจำปา
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
อัครพงษ์ ค่ำคูณ
Subject(s) สนธิสัญญา
พรมแดน
Classification 300 สังคมศาสตร์
Series Title โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ; เล่ม 6
GMD Text
Language ไทย
Publisher มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Publishing Year 2554
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 414 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract/Notes
Specific Detail Info Boundaries of Siam/Thailand-Malaysia-Burma-Laos-Cambodia
Image
  Back To Previous