ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทย กับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย 1 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 1
Call Number 341.37 ช495ป 2554 ล.1
ISBN/ISSN 9786167202198
Author(s) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Subject(s) สนธิสัญญา
พรมแดน
Classification 300 สังคมศาสตร์
Series Title เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา เล่ม 1
GMD Text
Language ไทย
Publisher มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Publishing Year 2554
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 326 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous