ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองนครปฐม / บรรณาธิการ, อุษา ง้วนเพียรภาค

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 1
Call Number 959.3 ภ456 2549
ISBN/ISSN 9744250518
Author(s) อุษา ง้วนเพียรภาค
Subject(s) นครปฐม -- ภาพ
นครปฐม -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- ภาพ
พุทธมณฑลศึกษา
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Publishing Year 2549
Publishing Place นครปฐม
Collation 125 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous