ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1 / เซอร์จอห์น เบาว์ริง ; พร้อมกับคำนำโดย เดวิด เค. วัยอาจ ; บรรณาธิการ: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม ; [แปลโดย นันทนา ตันติเวสส ... [และคนอื่นๆ]]

Collection Location 206 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
Edition 2
Call Number 959.3034 บ831ร 2550
ISBN/ISSN 9749265475
Author(s) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
เบาว์ริง, จอห์น, เซอร์
นันทนา ตันติเวสส
กัณฐิกา ศรีอุดม
Subject(s) ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- ภาวะสังคม
Classification 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
Series Title 200 ปี พระเจ้ากรุงสยาม
GMD Text
Language ไทย
Publisher มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Publishing Year 2550
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่
Abstract/Notes
Specific Detail Info The Kingdom and people of Siam 1
Image
  Back To Previous